Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Zlatý kůň


Začátek Zlatý kůň, u východu z jeskyní
Konec lom na Kobyle (zpáteční cesta na Zlatý kůň je bez zastávek)
Délka 3,5 km
Počet zastávek 10
Zaměření geologie, paleontologie, flora, fauna
Typ stezky pro pěší
Náročnost střední, sestup upravenými svahy do lomů
Doba prohlídky 1,5 hodiny
Značení značení naučných stezek a tabule
Průvodce lze získat u pokladny jeskyní
Doba návštěvy

bez omezení, při sněhové pokrývce nevhodné, po dešti a při náledí nedoporučujeme

Mapa Okolí Prahy
Poznámky Při cestě je možno sbírat zkameněliny a minerály, lepší nálezy však lze získat vpravo od turistické cesty na Kotýz (ze starých odvalů lomu). Možno spojit s naučnou stezkou Koukolova hora - Kotýz (vzdálenost asi 1,5 km)
Správce stezky Správa CHKO Český kras
Stav stezky dobrý
Kontrola 2. 3. 2004
Kraj Středočeský
Okres Beroun
Pověřená obec Beroun
CHKO nebo NP CHKO Český kras
www stránky
Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Beroun

Naučné stezky v okresu Beroun:  

Brdatka - Talichovo údolí
Geologická stezka
Karlštejn
Koukolova hora - Kotýz
Svatojánský okruh
Vodácká naučná stezka Berounka (též v okrese Rakovník)
Zlatý kůň

Další zajímavosti:
Amerika
Solvayovy lomy
Z letadla
Stradonická rokle
Stradonické hradiště