Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Zásmuky - Kouřim


Začátek Zásmuky
Konec Kouřim (obousměrná)
Délka 9 km
Počet zastávek 11
Zaměření přírodovědně - historická
Typ stezky pro pěší, pro cyklisty většinou sjízdné
Náročnost lehká
Doba prohlídky 3 - 4 hodiny
Značení turisticky značené cesty, na jednotlivých zastávkách informační panel
Průvodce pouze informativní, vydalo Regionální muzeum v Kolíně 1987
Doba návštěvy

celoročně

Mapa Regionální muzeum v Kolíně
Poznámky
Správce stezky Městský úřad Kolín
Stav stezky
Kontrola
Kraj Středočeský
Okres Kolín
Pověřená obec
CHKO nebo NP
www stránkyTitulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Kolínn

Naučné stezky v okresu Kolín:  

Borky
Zásmuky - Kouřim

Další zajímavosti:
Kolínsko - ramena Labe
Nová Ves a Velim