Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Český kras z letadla
Solvayovy lomy - skanzen
dobývací techniky vedle
naučné stezky Svatý Jan
Velká Amerika - opuštěné
a zatopené jámové lomy

Lom Kozolupy
- chráněná lokalita

Kaňon Berounky u Srbska
- ve skalách je Patrová
jekyně
Naučné stezky Berounka
a Karlštejn
Kaňon Berounky u Srbska
- pohled k ústí Kačáku


Ústí KačákuKarlštejn od severu
Naučná stezka Karlštejn

Fotografie Pavel Semotám


Amerika se oblast jmenuje ne proto, že staré lomy připomínají kaňony z filmů o Divokém západu, nebo proto, že se zde natáčel film Limonádový Joe (a hodně filmů dalších). Důvod je mnohem prozaičtější - vápenec se zde těžil "americkým" systémem - vybudovala se štola, prorazil otvor na povrch a těžený kámen pak padal přímo na vozíky ve štole. Po ukončení těžby zbyly lomy, ve kterých je nádherně čistá hluboká voda, a systém starých štol. Přezimují tam i netopýři, je zde i několik zajímavých, ale malých jeskyní.

Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkách
okres Beroun

Naučné stezky v okresu Beroun:  

Brdatka - Talichovo údolí
Geologická stezka
Karlštejn
Koukolova hora - Kotýz
Svatojánský okruh
Vodácká naučná stezka Berounka (též v okrese Rakovník)
Zlatý kůň

Další zajímavosti:
Amerika
Solvayovy lomy
Z letadla
Stradonická rokle
Stradonické hradiště