Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Vodácká naučná stezka Berounka


Začátek Zvíkovec
Konec Karlštejn
Délka 60 km
Počet zastávek 13
Zaměření geologie, hydrogeologie, flora, fauna
Typ stezky pro vodáky
Náročnost lehká - max. ww 1, pozor na jezy - šlajsny nejsou upraveny pro sjezd
Doba prohlídky 2 - 3 dny
Značení vodácké značení - trasou je řeka Berounka
Průvodce vydal Klub vědy a techniky Beroun 1993
Doba návštěvy

sezonní v CHKO Český kras, celoroční v CHKO Křivoklátsko

Mapa Okolí Prahy
Poznámky odpočinková nenáročná řeka
Správce stezky správa CHKO Křivoklátsko a správa CHKO Český kras
Stav stezky stezka poškozena povodní 2002
Kontrola 5. 3. 2003
Kraj Středočeský
Okres Beroun, Rakovník
Pověřená obec Beroun
CHKO nebo NP CHKO Křivoklátsko, CHKO Český kras
www stránky
Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Beroun

Naučné stezky v okresu Beroun:  

Brdatka - Talichovo údolí
Geologická stezka
Karlštejn
Koukolova hora - Kotýz
Svatojánský okruh
Vodácká naučná stezka Berounka (též v okrese Rakovník)
Zlatý kůň

Další zajímavosti:
Amerika
Solvayovy lomy
Z letadla
Stradonická rokle
Stradonické hradiště