Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Vlašimským zámeckým parkem


Začátek Vlašim - u zámku
Konec Vlašim - u Znosímské brány
Délka 1,2 km
Počet zastávek 11
Zaměření příroda a historie zámeckého parku
Typ stezky pro pěší
Náročnost zcela nenáročná
Doba prohlídky 1 hodina
Značení turistické značky pro naučné stezky a informační tabule
Průvodce Tištěný průvodce v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim
Doba návštěvy bez omezení
Mapa Posázaví
Poznámky
Správce stezky ČSOP 02/09 ZO Vlašim
Stav stezky dobrý
Kontrola 4. 4. 2002
Kraj Středočeský
Okres Benešov
Pověřená obec
CHKO nebo NP CHKO Blaník
www stránky
Zastávky:

Vlašimský zámek
Zámecký park
Hmyz zámeckého parku
Ptactvo starých hájů parku
Čínský pavilon
Nelesní flóra parku
Ptactvo okolí vod a jehličnatých lesů
Květena lesů a hájů parku
Starý hrad
Řeka Blanice
Znosímská brána

Původně hrad založen po roce 1318 Hynkem z Vlašimi a rozšířen v polovině 15. století Mikulášem Trčkou z Lípy. Za Jana Ostrovce z Kralovic začala po roce 1580 přestavba na renesanční zámek, skončená roku 1620. Za Františka Viléma Talmberka od roku 1654 objekt rozšiřován. Konečná podoba z 2. poloviny 18. století za Karla Josefa Auersperga. Po roce 1846 přibyla brána čestného dvora a novogotické vstupní brány.

Čtyřkřídlý, dvoupatrový, s polygonální hodinovou věží s nízkou bání v severním křídle a hospodářskými budovami. Střední křídlo s patrnou dvorní přístavbou, na severu pravoúhlý renesanční schodišťový přístavek, členěný v patrech polosloupy. U brány uzavírající čestný dvůr nejmladší východní křídlo barokní s pilastrovým členěním fasád. Silně pozměněn, ve věži zachována kaple z roku 1771 a divadlo z poloviny 19. století s originální tapetovou výzdobou. Založen roku 1775 v údolí Blanice. Z mnoha staveb dochovány čínský pavilón, umělá zřícenina, socha Samsona a mohutné pseudogotické brány.

Převzato z Infomapa PJsoft

Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Benesov

Naučné stezky v okresu Benešov:  

Blaník
Konopišťským zámeckým parkem
Velký Blaník
Vlašimským zámeckým parkem
Zbořený Kostelec
Zlatodůl Roudný