Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Větrušické rokle
Pohled na Větrušické rokle
z mostu pro pěší v Řeži
Skalní step v chráněném
území Větrušické roklePilát lékařský

Mydlice obsahuje
saponiny- kořeny lze
použít i jako
náhražku mýdlaČesnek - stovky květů
zbarvují v pozdním létě
stráně do růžova
Divizna velkokvětá


Skalní step na teplé
strániSlunce nad VltavouVětrušické rokle je chráněné území na pravém břehu Vltavy pod Řeží (naproti Libčicím). Přístupné jsou po cestě, která vede podle vody (je sjízdná pro kola mezi Prahou a Kra-
lupy). Vzhledem k různému geologickému podkladu (kyselé břidlice a droby, alkalické vyvřeliny - spility) je zde velmi pestré společenstvo rostlin.

Optimální doba pro návštěvu je jaro a začátek léta, ale i v ostatních ročních obdobích stojí za návštěvu. Vzhledem k tomu, že cesta vede místy po vysoké navigaci, je nutná zvýšená opatrnost. Pokud kolo povedete, budete mít navíc i čas se lépe rozhlédnout.

Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkách
okres Nymburk

Naučné stezky v okresu Praha - východ: 

Klokočná
Kostelecká lesácká naučná stezka
Lysá nad Labem
- Čelákovice
Máslovice
Penčický okruh
Říčansko
Voděradské bučiny

Další zajímavosti v okresu Praha - východ:

Větrušické rokle