Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Velký Blaník


Začátek parkoviště nad Louňovicemi na úpatí Velkého Blaníku
Konec parkoviště nad Kondrací
Délka 6 km
Počet zastávek 12
Zaměření příroda a historie Velkého Blaníku
Typ stezky pro pěší
Náročnost střední
Doba prohlídky 2 hodiny
Značení turistická červená značka, informační tabule
Průvodce Posázaví
Doba návštěvy za sněhu nevhodné
Mapa
Poznámky cesta vede kolem rozhledny na Velkém Blaníku
Správce stezky Správa CHKO Blaník, ČSOP 02/09 ZO Vlašim
Stav stezky dobrý
Kontrola 5. 7. 2001
Kraj Středočeský
Okres Benešov
Pověřená obec
CHKO nebo NP CHKO Blaník
www stránky


Tato naučná stezka je vlastně pouze 5 panelů na parkovištích kolem Blaníku. Uvádíme ji jen proto, že je vedena mezi naučnými stezkami okresu Benešov.

Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Benesov

Naučné stezky v okresu Benešov:  

Blaník
Konopišťským zámeckým parkem
Velký Blaník
Vlašimským zámeckým parkem
Zbořený Kostelec
Zlatodůl Roudný