Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

U Eremita


Začátek na turistické cestě Roztoky - Bránov u ústí potoka Klučná
Konec Na konci území přírodní rezervace "U Eremita"
Délka 1 km
Počet zastávek 2
Zaměření dendrologie, lesnictví, botanika, geologie
Typ stezky výhradně pro pěší
Náročnost lehká, ale exponovaná trasa
Doba prohlídky 1 hodina
Značení značky a orientační tabule
Průvodce vydala Správa CHKO ČR a Lesy České republiky s.p.
Doba návštěvy nevhodné při sněhu a po deštích
Mapa Rakovnicko
Poznámky V průvodci jsou u vyobrazených dřevin čísla, stejná jsou u dřevin na naučné stezce. Většina čísel však v terénu chybí.
Správce stezky CHKO Křivoklátsko a Lesy ČR s. p.
Stav stezky částečně poškozena
Kontrola 10. 9. 2003
Kraj Středočeský
Okres Rakovník
Pověřená obec
CHKO nebo NP CHKO Křivoklátsko
www stránky http://www.sweb.cz/ns-u_eremita
Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Rakovník

Naučné stezky v okresu Rakovník:  

Brdatka
Jesenicko
Kamenné řady u Kounova
Louštín
Novostrašecko
Školní naučná stezka Křivoklát
Vodácká naučná stezka Berounka (též v okrese Beroun)
Vyhlídková stezka Křivoklát
U Eremita

Další zajímavosti:  

Přírodní park Džbán
Lánská obora