Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Stříbrná stezka

hornická naučná stezka
v Kutné Hoře - severní okruh


Začátek U restaurace "Na pašince" na Kaňku u Kutné Hory
Konec U restaurace "Na pašince" na Kaňku u Kutné Hory - okruh
Délka 12 km
Počet zastávek 12
Zaměření geologie, mineralogie, hornictví, historie
Typ stezky pro pěší, pro cyklisty
Náročnost kopcovitý terén, dobré cesty
Doba prohlídky 4 hodiny
Značení turistické značky pro naučné stezky a informační tabule
Průvodce Ing. Petr Pauliš, RNDr Miloslav Mikuš:
Stříbrná stezka - hornická naučná stezka v Kutné Hoře
Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš - Kuttna
Doba návštěvy

bez omezení

Mapa Kolínsko a Kutnohorsko
Poznámky možnost sběru minerálů
Správce stezky KČT Kutná Hora
Stav stezky dobrý
Kontrola 15. 4. 2002
Kraj Středočeský
Okres Kutná Hora
Pověřená obec Kutná Hora
CHKO nebo NP
www stránkyZastávky:

Památník hornických bouří na západním vrcholu Kaňkovských vrchů
Propadlina v sedle mezi Kaňkovskými vrchy v jižní části Turkaňského pásma
Státní přírodní rezervace "na Vrších"
Halda šachty Magda (Rejské pásmo) a lomy v migmatitech Malínské skupiny
Charakter území nad severní částí Turkaňského pásma
Bývalý závod Rudné doly Kutná Hora
Gotický kostel sv. Vavřince a památné domy v Kaňku
Bývalá šachta Panská jáma na Benátecké žíle
Halda starého dolu Kuntery na Hlavní žíle Staročeského pásma
Halda starého dolu Fráty na Hlavní žíle Staročeského pásna
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě, Gruntecko - hloušecké pásmo a struskové odvaly
Haldy a pinky v severovýchodní části Kuklického pásma
Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkách


stezka o stezce foto mapa GPS

okres Kutná Hora

Naučné stezky v okresu Kutná Hora:  

Stříbrná stezka - hornická naučná stezka v Kutné Hoře - jižní okruh


Stříbrná stezka - hornická naučná stezka v Kutné Hoře - severní okruh