Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Abecední seznam stezek
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro vodáky
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje
Napiste nám
Nápovìda

Stradonická rokle
Dolní část je podobná řadě
roklí v tomto území

Pěšinka vede jen v dolní
části rokle


Cesta rozhodně není jedno-
duchá

Potůček tvoří kaskády
a vodopády


Převislá stěna z karbon-
ských slepenců


V horní části rokle se z vo-
dy sráží hnědočervený
limonit

Pramen železité vody vy-
téká ze zavalené štoly.
Pokud máte žízeň, klidně
ji ochutnejte


Jeden z vodopádů

Ve slepencích jsou kmeny
a větve karbonských rost-
lin, pro špatné zachování
však nejsou určitelnéO některých místech skoro nikdo neví. Stradonická rokle vznikla v malé zapadlé kře karbonských usazenin. V minulém století se zde dokonce těžilo černé uhlí. Stálý a vydatný pramen, který vytéká ze zavalené štoly, přispěl k vyčištění rokle od starších nánosů. Pokud se sem vypravíte, je možná prohlídka rokle z cesty, která vede přímo nad ní. Průchod roklí vede přímo přes vodopády a může být i nebezpečný - proto se sem vypravte raději ve skupině.

Rokle je u červené značky - půjdete z Hýskova přes Stradonice dále po pravém břehu Berounky a za Stradonicemi odbočíte vpravo do údolí s chatami, kterým protéká potůček. Ten Vás zavede přímo do rokle.

Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkách
okres Beroun

Naučné stezky v okresu Beroun:  

Brdatka - Talichovo údolí
Geologická stezka
Karlštejn
Koukolova hora - Kotýz
Svatojánský okruh
Vodácká naučná stezka Berounka (též v okrese Rakovník)
Zlatý kůň

Další zajímavosti:
Amerika
Solvayovy lomy
Z letadla
Stradonická rokle
Stradonické hradiště