Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Slánská hora


Začátek Slaný, na jižní straně Slánské hory v ulici Pod horou
Konec Slaný - Chadalíkova ulice
Délka 1 km
Počet zastávek 7
Zaměření geologie, zoologie, botanika, archeologie
Typ stezky pro pěší
Náročnost střední
Doba prohlídky 30 minut
Značení značky a orientační tabule
Průvodce vydal Okresní úřad Kladno, referát životního prostředí 1999
Doba návštěvy není vhodná po deštích a za čerstvého sněhu
Mapa Mělnicko a Slánsko
Poznámky Slánská hora je menší "sestřičkou" Vinařické hory u Kladna - i zde je naučná stezka
Správce stezky OŽP OkÚ Kladno
Stav stezky stezka silně poškozena - vytiskněte si mapku
Kontrola 18.11. 2002
Kraj Středočeský
Okres Kladno
Pověřená obec Kladno
CHKO nebo NP okolí Prahy
www stránkyZačátek stezky budete asi těžko hledat. Vzhledem k poškození panelů si opatřete průvodce (zdarma v Informačních centrech a na MÚ Slaný nebo OÚ Kladno).Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Kladno

Naučné stezky v okresu Kladno:  

Mrákavy
Okolo Kladna
Povodí středního Kačáku - Drvotova stezka
Slánská hora
Stezka historií Buštěhradu
Vinařická hora
Vodní park Čabárna