Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Roztocký háj - Tiché údolí


Začátek Praha 6 - Suchdol, lokalita Suchdolská terasa
Konec Praha 6 - Starý Suchdol
Délka 7,5 km
Počet zastávek 13
Zaměření historie, archeologie, biologie, geologie, paleontologie, ekologie
Typ stezky pro pěší
Náročnost středně těžký terén
Doba prohlídky 3 - 4 hodiny
Značení značky a orientační tabule
Průvodce brožura z roku 1990, příprava aktualizovaného průvodce
Doba návštěvy

celoročně

Mapa Praha - západ, orientační mapa v průvodci
Poznámky V okolí horolezecké terény
Správce stezky OTŽP MěÚ Roztoky
Stav stezky velmi špatný
Kontrola 3. 3. 2004
Kraj Středočeský
Okres Praha - západ
Pověřená obec
CHKO nebo NP
www stránkyTitulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Praha západ

Naučné stezky v okresu Praha - západ:  

Hostivické rybníky
Jílovské zlaté doly
Kobylí draha
Levý Hradec
Líšnice
Medník
Okolí Okoře
Roztocký háj - Tiché údolí
Skalka
Svatojanské proudy
Zvolská Homole

Naučné stezky v okresu Praha - západ:  

Libčické skály
Průhonický park
Hradiště Závist - Šance