Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Petrovicko


Začátek Petrovice
Konec Týnčany - Melena
Délka 27 km
Počet zastávek 20
Zaměření botanika, zoologie, geologie, kras, lidová architektura
Typ stezky pro pěší
Náročnost lehký - středně těžký terén
Doba prohlídky celý den nebo rozdělit v návaznosti na dopravu
Značení značky a orientační body
Průvodce připravuje ČSOP ZO 1-08
Doba návštěvy

celoročně

Mapa Střední Povltaví
Poznámky
Správce stezky OÚ Petrovice, ČSOP ZO 1-08
Stav stezky
Kontrola 5. 3. 2004
Kraj Středočeský
Okres Příbram
Pověřená obec
CHKO nebo NP
www stránky
Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Pøíbram

Naučné stezky v okresu Příbram:  

Drbákov - Albertovy skály
Naučná stezka prof. PhDr. Františka Drtiny
Petrovice
Vymyšlenská pěšina
Zlaté Psí Hory