Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Vodní park Čabárna


Začátek u silnice mezi Švermovem a Brandýskem
Konec u silnice mezi Švermovem a Brandýskem (okruh)
Délka 1 km
Počet zastávek 3 části (parková, rybniční a zoopark)
Zaměření vodní rostliny, ryby, ptactvo
Typ stezky pro pěší
Náročnost lehký terén - vše po rovině, trasu lze absolvovat i jako bezbariérovou
Doba prohlídky 1,5 hodiny
Značení trasa je s průvodcem
Průvodce doporučené vstupné 10 Kč, možno zakoupit informační brožuru
Doba návštěvy není vhodná po deštích a za čerstvého sněhu
Mapa Praha - západ
Poznámky lze zakoupit okrasné ryby a rostliny
Správce stezky Vladimír Lážovský, 273 41 Brandýsek, tel. 0607 530 652
Stav stezky

v pořádku

Kontrola 18.11. 2002
Kraj Středočeský
Okres Kladno
Pověřená obec Kladno
CHKO nebo NP
www stránkyMožno navštívit i blízký hornický skanzen ve VinařicíchTitulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Kladno

Naučné stezky v okresu Kladno:  

Mrákavy
Okolo Kladna
Povodí středního Kačáku - Drvotova stezka
Slánská hora
Stezka historií Buštěhradu
Vinařická hora
Vodní park Čabárna