Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Okolí Okoře


Začátek Středokluky nebo Noutonice
Konec Kováry
Délka 8 km
Počet zastávek 0
Zaměření zoologie, botanika, historie, kultura
Typ stezky pro pěší
Náročnost velmi lehká
Doba prohlídky 2 hodiny
Značení turistické stezky
Průvodce brožura na Okresním úřadě Praha - západ, letecký snímek na http://www.oku-kl.cz
Doba návštěvy

stezka je přístupná celoročně

Mapa Okolí Prahy
Poznámky
Správce stezky
Stav stezky
Kontrola
Kraj Středočeský
Okres Praha - západ
Pověřená obec
CHKO nebo NP
www stránky http://www.oku-kl.czTitulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Praha západ

Naučné stezky v okresu Praha - západ:  

Hostivické rybníky
Jílovské zlaté doly
Kobylí draha
Levý Hradec
Líšnice
Medník
Okolí Okoře
Roztocký háj - Tiché údolí
Skalka
Svatojanské proudy
Zvolská Homole

Naučné stezky v okresu Praha - západ:  

Libčické skály
Průhonický park
Hradiště Závist - Šance