Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Novostrašecko


Začátek nádraží Nové Strašecí
Konec Nové Strašecí
Délka 12 km
Počet zastávek 17
Zaměření geologie, botanika, zoologie, historie, archeologie
Typ stezky pro pěší a cyklisty
Náročnost střední
Doba prohlídky 4 - 5 hodin
Značení značení naučných stezek a turistické značky
Průvodce
Doba návštěvy bez omezení
Mapa Rakovnicko
Poznámky
Správce stezky OÚ Rakovník
Stav stezky v pořádku
Kontrola 15. 7. 2003
Kraj Středočeský
Okres Rakovník
Pověřená obec
CHKO nebo NP
www stránkyZastávky

Železniční stanice Nové Strašecí - trasa
Silnice k městu - výhled
Lipová alej - zeleň ve městě
Nové Strašecí - náměstí
Park - péče o dřeviny
Libeňská obora - zemědělství, zeleň v krajině
Chráněné území Libeňské louky
Rybník Soudný . květena chráněného území Džbánu
Keltské kultovní místo
Cesta na Mšecké Žehrovice - kdo byli Keltové
Mšecké Žehrovice - obec
Buk u Mšeckých Žehrovic - památné stromy
Silnice na Mšec - geologie Džbánu
Červený rybník - Loděnické rybníky
Rybník Punčocha - život v rybníku
Les - lesnictví, lesní květena
Hájovna
Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Rakovník

Naučné stezky v okresu Rakovník:  

Brdatka
Jesenicko
Kamenné řady u Kounova
Louštín
Novostrašecko
Školní naučná stezka Křivoklát
Vodácká naučná stezka Berounka (též v okrese Beroun)
Vyhlídková stezka Křivoklát
U Eremita

Další zajímavosti:  

Přírodní park Džbán
Lánská obora