Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Nová Ves a Velim
Nová Ves - Rozpadavé
usazeniny mořského
příboje na podložních amfibolitech
Lom vytěžil prakticky celý
někdejší ostrov

Naleziště je chráněno,
sběr je možný pouze
v suti

Velim -
Usazeniny mořské-
ho příboje se zachovaly
v trhlinách podložních
hornin
Lom je částečně zatopen,
v létě je zde slušné koupání


Zlomek větévky mořského
korálu
zvětšeno 10xJehlice ježovek
zvětšeno 5x


Žraločí zoubky
zvětšeno 10x
Asi před 65 miliony let, na konci druhohor, v období svrchní křídy, se severní část našeho území postupně potápěla do moře. Kopce, tvořené pevnějšími horninami, po nějakou dobu tvořily ostrovy. Kolem nich se ukládaly příbojové usazeniny, obsahující mlže (převážně ústřice, mořské houby, korály, ramenonožce, ježovky, žraločí zuby atd.).

Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkách
okres Kolínn

Naučné stezky v okresu Kolín:  

Borky
Stará Kouřim
Zásmuky - Kouřim

Další zajímavosti:
Kolínsko - ramena Labe
Nová Ves a Velim