Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Mrakávy


Začátek u myslivny Mrákavy (odbočka z hlavní silnice v Kamenných Žehrovicích směr Kladno)
Konec u myslivny Mrákavy (okruh)
Délka 12 km
Počet zastávek 18
Zaměření lesnictví, dendrologie, botanika
Typ stezky pro pěší
Náročnost lehký terén
Doba prohlídky 1 hodina
Značení značky a orientační tabule
Průvodce
Doba návštěvy bez omezení, optimální je vegetační období
Mapa Praha - západ
Poznámky stezka seznamuje s 18 druhy stromů
Správce stezky oddíl Sokolíci
Stav stezky stezka silně poškozena
Kontrola 28.11. 2002
Kraj Středočeský
Okres Kladno
Pověřená obec Kladno
CHKO nebo NP
www stránkyStezka je vložena do naučné stezky Povodím středního Kačáku - Drvotova stezkaTitulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Kladno

Naučné stezky v okresu Kladno:  

Mrákavy
Okolo Kladna
Povodí středního Kačáku - Drvotova stezka
Slánská hora
Stezka historií Buštěhradu
Vinařická hora
Vodní park Čabárna