Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Medník


Začátek Pikovice
Konec Pikovice (okruh)
Délka 7 km
Počet zastávek 16
Zaměření botanika, geologie, zoologie
Typ stezky pro pěší (výhradně!)
Náročnost střední
Doba prohlídky 2 - 2,5 hodiny
Značení značky a orientační tabule
Průvodce možno získat na úřadě Černošice
Doba návštěvy

celoročně, lze doporučit vegetační období

Mapa Posázaví
Poznámky
Správce stezky Úřad Černošice
Stav stezky Panely v údolí Sázavy poškozeny nebo chybí
Kontrola 23. 3. 2004
Kraj Středočeský
Okres Praha - západ
Pověřená obec
CHKO nebo NP
www stránkyTitulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Praha západ

Naučné stezky v okresu Praha - západ:  

Hostivické rybníky
Jílovské zlaté doly
Kobylí draha
Levý Hradec
Líšnice
Medník
Okolí Okoře
Roztocký háj - Tiché údolí
Skalka
Svatojanské proudy
Zvolská Homole

Naučné stezky v okresu Praha - západ:  

Libčické skály
Průhonický park
Hradiště Závist - Šance