Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Líšnice


Začátek Líšnice, Korýtka (u golfového hřiště)
Konec Líšnice, u Průhonu
Délka 7 km
Počet zastávek 8
Zaměření historie, ekologie
Typ stezky pro pěší, lze i pro cyklisty
Náročnost lehká
Doba prohlídky 2 hodiny
Značení značky a orientační tabule
Průvodce vydal ZČHB EVANS (http://www.volny.cz/evans01/index.html) Bubenská 6, 170 00 Praha 7, tel.: 271722951, 603861390 , e-mail: evans01@volny.cz, lze získat v Líšnici (Obecní úřad, škola)
Doba návštěvy

stezka je přístupná celoročně

Mapa Okolí Prahy, plánek v Průvodci naučnou stezkou Líšnice
Poznámky
Správce stezky MÚ Líšnice
Stav stezky
Kontrola
Kraj Středočeský
Okres Praha - západ
Pověřená obec
CHKO nebo NP
www stránky



Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údaje



O nauèných stezkách



stezka o stezce foto mapa GPS

okres Praha západ

Naučné stezky v okresu Praha - západ:  

Hostivické rybníky
Jílovské zlaté doly
Kobylí draha
Levý Hradec
Líšnice
Medník
Okolí Okoře
Roztocký háj - Tiché údolí
Skalka
Svatojanské proudy
Zvolská Homole

Naučné stezky v okresu Praha - západ:  

Libčické skály
Průhonický park
Hradiště Závist - Šance