Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Lánská obora
Ráno v Lánské obořeJinovatkaKořenyProhlédněte si zblízka
obyčejný mech

Devětsil na jaře


Houby nemusí být jedlé,
jen když jsou krásnéDřevokazné houby vrací
do oběhu živinyPodzim v Lánské oboře

Zámeček v Lánech je téměř poutní místo. Lánská obora je sice veřejnosti přístupná jen z části, ale i tak patří mezi nejkrásnější části našich lesů. Navštívit ji můžete v kterémkoli ročním období - vždy uvidíte něco nového a zajímavého.

Téměř před 300 lety založili Valdštejnové Lánskou oboru, která navazuje na park u zámku v Lánech. Původní rozloha byla 9 000 ha. Později byla od Lánské obory, která sloužila především k pěstování vysoké zvěře, oddělena ještě Řevničovská obora pro černou zvěř. Celé území je dnes součástí Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a je zařazeno do seznamu biosférických rezervací. Vlastní obora není veřejnosti přístupná. Stará obora byla ohraničena kamennou zdí z opukových kvádrů. Okrajová část obory je dnes využívána jako les.

Nejlépe se sem dostaneme z Lán nebo od železniční stanice Řevničov. Trasu sice můžeme projít i po značených turistických cestách, ty však většinou míjí nejzajímavější zdejší památku - zachovanou část trasy někdejší koňské železnice.

První koněspřežka v někdejším Rakousko-Uhersku vedla z Českých Budějovic do Lince. Jako první na evropském kontinentě měla železné koleje. Druhá v pořadí byla Buštěhradská dráha, která měla spojit Prahu s Plzní. Se stavbou se začalo v roce 1827. Část trasy z Prahy-Brusky přes Pletený Újezd, Kladno a Rozdělov do Lán byla hotova v roce 1830. Další tři roky trvala výstavba k pile Brejl. Potom dráhu koupil kníže Fűrstenberg a opět trvalo celé tři roky, než byl dokončen další úsek k Pilské hájovně.

Trať měla dál pokračovat směrem k Berounce a podél ní k Plzni. Při jejím vyměřování nalezl u Skryjí francouzský inženýr Joachim Barrande tehdy nejstarší zkameněliny v Čechách. Ke stavbě však nikdy nedošlo, dnešní spojení Prahy a Plzně vede po zcela jiné trase.

Koněspřežka sloužila především k dopravě dříví z křivoklátských lesů a uhlí z nově budovaných kladenských dolů. Koňku koupila Společnost Buštěhradské dráhy. Trať byla upravena, přestavěna a od roku 1863 provozována jako parní železnice. Přestavba byla důkladná, původní trasa byla ponechána jen z necelé poloviny. V lesích na okraji Lánské obory mezi Lány a Pilskou hájovnou zůstal úsek opuštěný. Trasa se kroutí, aby bylo možno snadno nakládat dříví. Najdeme u zde zachované nejen náspy a zářezy, ale i různé můstky. Část zarostla lesem, část je využita jako lesní silnička.

Nebezpečná zvěř v lesích není - přesto je zde nutná určitá opatrnost, zejména v době lovů, kdy je nutno dodržovat omezení vstupu do lesa. Jsou zde vysoké stavy jelení a černé zvěře, vysazených daňků a muflonů, ale ubyla srnčí zvěř. Mimo naše šelmy (byl už ze pozorován i rys) přibývá norek americký. Ten unikl nebo byl vypuštěn z farem, rychle se rozmnožuje a může se stát hrozbou pro některé naše druhy.

Neprocházíme jenom lesem, jsou tu i louky, které se na podzim zbarvují světle fialově od rozkvetlých ocúnů, paseky a stráně s rozhledem do okolních lesů a tiché, klidné rybníky s rákosinami plnými vodního ptactva. V širší oblasti zde rostou celé 2/3 rostlinných druhů, které známe z našeho území. V lesích převládají doubravy a bučiny, jen část jsou vysazené smrkové porosty. Pokud je houbařská sezóna, určitě nasbíráte dostatek hub na smaženici.

Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchokres Rakovník

Naučné stezky v okresu Rakovník:  

Brdatka
Jesenicko
Kamenné řady u Kounova
Louštín
Novostrašecko
Školní naučná stezka Křivoklát
Vodácká naučná stezka Berounka (též v okrese Beroun)
Vyhlídková stezka Křivoklát
U Eremita

Další zajímavosti:  

Přírodní park Džbán
Lánská obora