Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Školní naučná stezka Křivoklát


Začátek základní škola Křivoklát
Konec na konci lesa nad Křivoklátem
Délka 0,9 km
Počet zastávek 25
Zaměření účelová - pomoc při výuce přírodopisu na ZŠ,
volně přístupná i pro ostatní
Typ stezky pro pěší
Náročnost malá
Doba prohlídky 1 hodina
Značení značení naučných stezek a turistické značky
Průvodce
Doba návštěvy duben - listopad
Mapa Rakovnicko
Poznámky
Správce stezky Správa CHKO Křivoklátsko, Zbečno 5
Stav stezky v pořádku
Kontrola 12. 9. 2003
Kraj Středočeský
Okres Rakovník
Pověřená obec
CHKO nebo NP CHKO Křivoklátsko
www stránky
Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Rakovník

Naučné stezky v okresu Rakovník:  

Brdatka
Jesenicko
Kamenné řady u Kounova
Louštín
Novostrašecko
Školní naučná stezka Křivoklát
Vodácká naučná stezka Berounka (též v okrese Beroun)
Vyhlídková stezka Křivoklát
U Eremita

Další zajímavosti:  

Přírodní park Džbán
Lánská obora