Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Koukolova hora - Kotýz


Začátek obec Slavíky u rozcestníku uprostřed obce
Konec Kotýz
Délka 4 km
Počet zastávek 9
Zaměření geologie, paleontologie, botanika, ekologie
Typ stezky pro pěší
Náročnost střední, kopcovitý terén s výrazným stoupáním u Horáčkova mlýna
Doba prohlídky 2 hodiny
Značení trasa je shodná se zelenou a žlutou turistickou značkou
Průvodce lze získat v pokladně Koněpruských jeskyní
Doba návštěvy bez omezení - po dešti a na sněhu je ve strmém svahu kluzký povrch
Mapa Okolí Prahy
Poznámky možno pokračovat ke Koněpruským jeskyním (1,5 km), nebo stezku projít i opačným směrem
Správce stezky Občanské sdružení Slavíky
Stav stezky dobrý
Kontrola 15. 1. 2004
Kraj Středočeský
Okres Beroun
Pověřená obec Beroun
CHKO nebo NP Český kras
www stránky www.cesky.kras.cz/slaviky

Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Beroun

Naučné stezky v okresu Beroun:  

Brdatka - Talichovo údolí
Geologická stezka
Karlštejn
Koukolova hora - Kotýz
Svatojánský okruh
Vodácká naučná stezka Berounka (též v okrese Rakovník)
Zlatý kůň

Další zajímavosti:
Amerika
Solvayovy lomy
Z letadla
Stradonická rokle
Stradonické hradiště