Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Kolínsko - ramena Labe
Staré rameno Labe
u Nové Vsi
Tato místa nejčastěji nav-
štěvují rybářiVodní plocha postupně
zarůstáPřístup k vodě je obtížný
a bahnitý


Labe je regulovaná řeka, s vodou uměle zadržovanou zdymadly. Při regulaci došlo k na-
rovnání toku, v okolí zůstaly tůně a stará říční ramena. Ta dnes zarůstají a zároveň jsou ideálním prostředím pro vodní ptactvo. Část vodních ploch jsou zbytky po těžbě štěrkopísku.


Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchokres Kolín

Naučné stezky v okresu Kolín:  

Borky
Stará Kouřim
Zásmuky - Kouřim

Další zajímavosti:
Kolínsko - ramena Labe
Nová Ves a Velim