Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Kokořínsko nejsou jen skály
Bledule jarní (v tomto
případě nevíme, jestli je
tato rostlina původní,
nebo jestli je to jen "ute-
čenec" ze zahrádky)Na podzim budou z těchto
květů ostružiny


Skal je tu hodně, ale většina
mizí v lesích
Nejvyšší kopce jsou pozů-
statky třetihorní sopečné činnostiNechybí tu ani otevřená
místa a louky
Jeden z pohledů do krajiny

Údolní niva s meandry
potoka


I tímto krajem vedla naučná stezka. Na její obnovení ve virtuální, internetové podobě hledáme sponzory. Pokud jste ochotni na tuto akci přispět, napište nám.


Lišejníky


Třezalka tečkovaná
zbarvuje v létě stráně
do žluta
Kokořínsko je navštěvováno hlavně kvůli pískovcovým skalám. Je zde však i mnoho dalších zajímavostí - stačí se jen dívat kolem sebe.
Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchokres Mìlník

Zajímavosti v okresu Mělník:  

Dvořákova stezka
Veltrusy - zámecká obora
Pokličky v Kokořínském dole
Jestřebické pokličky (Kokořínsko)
Bludiště (Kokořínsko)
Prolézačky (Kokořínsko)
Skalní útvary (Kokořínsko)
Skalní město (Kokořínsko)
Kokořínsko nejsou jen skály
Soutok Vltavy a Labe