Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Jílovské zlaté doly


Začátek Jílové u Prahy, u kostela sv. Vojtěcha naproti Regionálnímu muzeu
Konec Jílové u Prahy
Délka 8 km
Počet zastávek 6
Zaměření dolování zlata, historie
Typ stezky pro pěší
Náročnost střední
Doba prohlídky 3 hodiny
Značení značky a orientační body
Průvodce

plánek možno získat v Regionálním muzeu Jílové u Prahy

Doba návštěvy

neomezeno

Mapa Muzeum Jílové u Prahy
Poznámky
Správce stezky Regionální muzeum Praha - západ
Stav stezky v pořádku
Kontrola 5. 2. 2004
Kraj Středočeský
Okres Praha - západ
Pověřená obec Jílové u Prahy
CHKO nebo NP
www stránky
Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Praha západ

Naučné stezky v okresu Praha - západ:  

Hostivické rybníky
Jílovské zlaté doly
Kobylí draha
Levý Hradec
Líšnice
Medník
Okolí Okoře
Roztocký háj - Tiché údolí
Skalka
Svatojanské proudy
Zvolská Homole

Naučné stezky v okresu Praha - západ:  

Libčické skály
Průhonický park
Hradiště Závist - Šance