Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Jesenicko


Začátek Jesenice - před nádražním hostincem
Konec tamtéž (okruh)
Délka 15 km
Počet zastávek 14
Zaměření geologie, botanika, zoologie, historie, zemědělství, lesnictví
a chráněné stromy
Typ stezky pro pěší a cyklisty
Náročnost malá
Doba prohlídky 6 - 7 hodin
Značení panely a značky naučné stezky
Průvodce vydal OÚ Rakovník
Doba návštěvy bez omezení
Mapa Rakovnicko
Poznámky okruh lze rozdělit do dvou částí
Správce stezky OÚ Rakovník
Stav stezky částečně poškozena
Kontrola 12. 7. 2004
Kraj Středočeský
Okres Rakovník
Pověřená obec
CHKO nebo NP
www stránkyZastávky

Charakteristika Jesenice a Přírodního parku Jesenicko
Historie Jesenice
Historický pohled na jesenické náměstí
Přírodní rezervace Luční potok
Ekosystém kulturního lesa
Historie Petrohradu, PR Bezručův háj
Pole, louky, pastviny - umělé ekosystémy
Charakteristika obce Krty
Geologie a Přírodní památka Krtské skály
Vodstvo Jesenicka
Viklan a významné krajinné prvky
Rybniční ekosystém
Památné stromy

Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Rakovník

Naučné stezky v okresu Rakovník:  

Brdatka
Jesenicko
Kamenné řady u Kounova
Louštín
Novostrašecko
Školní naučná stezka Křivoklát
Vodácká naučná stezka Berounka (též v okrese Beroun)
Vyhlídková stezka Křivoklát
U Eremita

Další zajímavosti:  

Přírodní park Džbán
Lánská obora