Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Hornický skanzen na dole Mayrau

Vinařice u Kladna
Popisek obrazku.
Popisek obrazku.
Popisek obrazku.
Popisek obrazku.
Popisek obrazku.
Popisek obrazku.
Popisek obrazku.
Popisek obrazku.
Nadšenci dokáží zázraky. Na Kladně vznikl a stále se rozrůstá skanzen na bývalém dole Mayrau. K našemu překvapení jde nejen o skanzen, ale i o muzeum hornické techniky, získáte zde i informace o geologii, paleontologii a historii.


Prohlídka skanzenu trvá asi 2 hodiny

Otevřeno:

Pondělí až pátek 900 - 1400
Soboty, neděle a svátky 900 - 1200

Vstupné:

dospělí (včetně důchodců) 25 Kč
Děti a studenti 20Kč
Hromadné návštěvy je nutno ohlásit předem na vedení skanzenu
- tel. (0312) 673067
nebo na vrátnici - tel. (0312) 674 126

Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkách
okres Kladno

Naučné stezky v okresu Kladno:  

Mrákavy
Povodí středního Kačáku - Drvotova stezka
Slánská hora
Stezka historií Buštěhradu
Vinařická hora
Vodní park Čabárna