Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Geologická stezka

Začátek vhodná místa: Srbsko, Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou
Konec totožný se začátkem
Délka 10,3 km
Počet zastávek 17
Zaměření geologie, mineralogie, paleontologie
Typ stezky pro cyklisty
Náročnost střední
Doba prohlídky 6 hodin
Značení značení naučných stezek a turistické značky
Průvodce
Doba návštěvy v době bez sněhové pokrývky
Mapa Okolí Prahy
Poznámky trasu lze postupně projít i pěšky, nebo kombinovat s pojížděním autem
Správce stezky Správa CHKO Český kras
Stav stezky dobrý
Kontrola 10. 3. 2004
Kraj Středočeský
Okres Beroun
Pověřená obec Beroun
CHKO nebo NP Český kras
www stránky http://ceskras.schkocr.cz/index.html

Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa podrobná mapa GPS

okres Beroun

Naučné stezky v okresu Beroun:  

Brdatka - Talichovo údolí
Geologická stezka
Karlštejn
Koukolova hora - Kotýz
Svatojánský okruh
Vodácká naučná stezka Berounka (též v okrese Rakovník)
Zlatý kůň

Další zajímavosti:
Amerika
Solvayovy lomy
Z letadla
Stradonická rokle
Stradonické hradiště