Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Přírodní park Džbán
Vstavač nachový
- jen na jedné lokalitě
jich rostou stovky
Vstavač nachový
- detail květenství

Při pohledu zblízka
je jasné, že vstavače
skutečně patří mezi
orchidejeZběhovec
Sasanka lesní
Okrotice dlouholistá
Okrotice bílá
Kamejka modronachováOd Kladna na západ se rozkládá oblast přírodního parku Džbán. Oblast teplých, většinou suchých lesů, teplých strání a krásných potoků. Průmysl veškerý žádný. Rovinaté a poměrně dobré cesty lákají na kolo. Pokud je náhodou v zimě sníh, najdeme i terény na běžky. V lesích potkáte chataře na houbách, jinak skoro nikoho.

Je zde několik chráněných území, většinou pro ochranu vzácné flóry. Protože ochrana je nejúčinnější tam, kde není nutno použít zákony, vyjímečně přesná místa výskytu fotografovaných rostlin neuvádíme. Ostatně - hledejte a naleznete.
Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchokres Rakovník

Naučné stezky v okresu Rakovník:  

Brdatka
Jesenicko
Kamenné řady u Kounova
Novostrašecko
Školní naučná stezka Křivoklát
Vodácká naučná stezka Berounka (též v okrese Beroun)
Vyhlídková stezka Křivoklát
U Eremita

Další zajímavosti:  

Přírodní park Džbán
Lánská obora