Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Dvořákova stezka
Usazeniny svrchní křídy
u altánu na Hostibejku

Usazeniny svrchního karbonu svědčí o vodních přívalech
(Hostibejk)


Zvětráváním vznikají
dutinky, dutiny a jes-
kyně
(Lobeč)Umělecké dílo přírody

Odborně se tomu říká
aeroxysty..
Skalní útvary tvoří
defilé stovky metrů
dlouhéVznikají tu i malé jeskyně
a komínyNasedání svrchní křídy
na karbonské sedimenty
Skalky na Lobči


Je jen málo míst, které jsou připravená na vybudování naučné stezky bez velkých nákladů. Jedna taková možná naučná stezka (ke všemu již i z větší části zpracovaná v průvodcích) a opatřená turistickými značkami je Dvořákova stezka mezi Kralupy a Nelahozevsí. Začátek je na nádraží v Kralupech, vede přes Hostibejk (kde je již vybudovaný odpočinkový altán) na Lobeč, dolů k Vltavě a po levém břehu k zámku v Nelahozevsi. Zaměření je geologie, paleontologie, ekologie, historie, ochrana přírody. Při vynechání výstupu na Hostibejk jde navíc o trasu bez převýšení, za sucha vhodnou i pro tělesně postižené
Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchokres Mìlník

Zajímavosti v okresu Mělník:  

Dvořákova stezka
Veltrusy - zámecká obora
Pokličky v Kokořínském dole
Jestřebické pokličky (Kokořínsko)
Bludiště (Kokořínsko)
Prolézačky (Kokořínsko)
Skalní útvary (Kokořínsko)
Skalní město (Kokořínsko)
Kokořínsko nejsou jen skály
Soutok Vltavy a Labe