Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Povodí středního Kačáku - Drvotova stezka


Začátek nádraží Kamenné Žehrovice nebo obec Srby
Konec nádraží Kamenné Žehrovice (okruh)
Délka 11 km
Počet zastávek 11
Zaměření ekologie, zoologie, botanika, geologie
Typ stezky pro pěší, (pro cyklisty sjízdné)
Náročnost lehký terén
Doba prohlídky 4 hodiny
Značení značky a orientační tabule
Průvodce vydala ZO ČSOP POLDI SNOP Kladno
Doba návštěvy není vhodná po deštích a za čerstvého sněhu
Mapa Praha - západ
Poznámky
Správce stezky OŽP OkÚ Kladno
Stav stezky jižní část stezky poškozena
Kontrola 28.11. 2002
Kraj Středočeský
Okres Kladno
Pověřená obec Kladno
CHKO nebo NP
www stránkyInformační tabule na nádraží ČD

Zastávky

1. - Koněspřežka - trať Praha - Lány
2. - Malé Záplavy - pozorovací věžička
2a.- Ekologické minimum - stálá výstavka
3. - Rákosiny Velkých Záplav
4. - Loděnice
5. - Důl Wannieck (Nejedlý II)
6. - Turyňský rybník
7. - Kalspot
7a.- Rozcestí Kalspot - odbočení na Hutnickou naučnou stezku (stezka není v provozu)
8. - Pískovcové lomy
9. - Mrákavy
10.- Leknínové jezírko v opuštěném lomu
11.- Bývalá vesnice Německá Lhota
Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Kladno

Naučné stezky v okresu Kladno:  

Mrákavy
Okolo Kladna
Povodí středního Kačáku - Drvotova stezka
Slánská hora
Stezka historií Buštěhradu
Vinařická hora
Vodní park Čabárna