Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Drbákov - Albertovy skály


Začátek cca 1,5 km severně od obce Nalžovické Podhájí - žlutá značka
Konec Přední Hluboká na modré turistické značce
Délka 7,3 km
Počet zastávek 11
Zaměření údolí Vltavy, zoologie, geologie, botanika
Typ stezky pro pěší
Náročnost středně těžký terén, exponovaná místa zpřístupněna řetězy
Doba prohlídky 3 - 5 hodin
Značení okružní značení, informační panely
Průvodce Průvodce Sedlčanskem
Doba návštěvy

nevhodné za sněhu a po trvalejších deštích

Mapa Střední Povltaví
Poznámky Fotogenické, mnohatématické fenomény
Správce stezky AOPAK Praha, OÚ Sedlčansko
Stav stezky v pořádku
Kontrola 15. 3. 2004
Kraj Středočeský
Okres Příbram
Pověřená obec
CHKO nebo NP
www stránky http://www.mesta.obce.cz/sedlcany/stezky.htm
Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Pøíbram

Naučné stezky v okresu Příbram:  

Drbákov - Albertovy skály
Naučná stezka prof. PhDr. Františka Drtiny
Petrovice
Vymyšlenská pěšina
Zlaté Psí Hory