Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Brdatka


Začátek na červené značce z Křivoklátu směr Klíčavská přehrada
Konec na zelené značce před Zbečnem
Délka 3.3 km
Počet zastávek 16
Zaměření seznámení s hodnotami PR Brdatka
Typ stezky pro pěší, (pro cyklisty sjízdné)
Náročnost střední
Doba prohlídky 1,5 hodiny
Značení turistické značky červená a zelená, informační panely
Průvodce vydal Klub vědy a techniky Beroun 1993
Doba návštěvy sezonní v CHKO Český kras, celoroční v CHKO Křivoklátsko
Mapa Okolí Prahy
Poznámky stezka začíná i končí mimo obec, na stezku tak není žádné upozornění. Vedení po turistických značkách znamená několik set metrů zbytečně po asfaltové silnici. Přitom lze tuto část snadno obejít po lesních cestách (prakticky ověřeno)
Správce stezky Správa CHKO Křivoklátsko
Stav stezky dobrý
Kontrola 12. 3. 2004
Kraj Středočeský
Okres Rakovník
Pověřená obec
CHKO nebo NP CHKO Křivoklátsko
www stránkyInformační tabule na nádraží ČD

Zastávky

1. - Koněspřežka - trať Praha - Lány
2. - Malé Záplavy - pozorovací věžička
2a.- Ekologické minimum - stálá výstavka
3. - Rákosiny Velkých Záplav
4. - Loděnice
5. - Důl Wannieck (Nejedlý II)
6. - Turyňský rybník
7. - Kalspot
7a.- Rozcestí Kalspot - odbočení na Hutnickou naučnou stezku (stezka není v provozu)
8. - Pískovcové lomy
9. - Mrákavy
10.- Leknínové jezírko v opuštěném lomu
11.- Bývalá vesnice Německá Lhota
Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Rakovník

Naučné stezky v okresu Rakovník:  

Brdatka
Jesenicko
Kamenné řady u Kounova
Novostrašecko
Školní naučná stezka Křivoklát
Vodácká naučná stezka Berounka (též v okrese Beroun)
Vyhlídková stezka Křivoklát
U Eremita

Další zajímavosti:  

Přírodní park Džbán
Lánská obora