Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Borky


Začátek Kolín - Borky, křižovatka ulic Okružní a Křičkova, za fotbalovým hřištěm AFK (konec kaštanové aleje)
Konec Kolín - Borky, křižovatka ulic Okružní a Křičkova, za fotbalovým hřištěm AFK (konec kaštanové aleje) (okruh)
Délka 4,6 km
Počet zastávek 10
Zaměření přírodovědně - ekologie lesa
Typ stezky pro pěší, pro cyklisty
Náročnost lehká, rovinatý terén
Doba prohlídky 2 hodiny
Značení značky a informační panely
Průvodce
Doba návštěvy

celoročně

Mapa Kolínsko a Kutnohorsko
Poznámky na trase je psí útulek
Správce stezky Městský úřad Kolín
Stav stezky
Kontrola
Kraj Středočeský
Okres Kolín
Pověřená obec Kolín
CHKO nebo NP
www stránkyPsí domov na Zálabí v blízkosti čistírny odpadních vod má kapacitu 28 kotců. Je vybaven
i izolací pro nemocná zvířata. Zároveň slouží i kalo informační centrum, na které se občané mohou obrátit se žádostmi o informace týkající se stanic pro handicapovaná zvířata.
Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Kolín

Naučné stezky v okresu Kolín:  

Borky
Stará Kouřim
Zásmuky - Kouřim


Další zajímavosti:
Kolínsko - ramena Labe
Nová Ves a Velim