Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Amerika u Karlštejna
Malá Amerika - zatopený
jámový lom
...nebo velké a nebezpečné

Voda v lomu stále pomalu
stoupá
Lom postupně zarůstá
a stává
se součástí zdejšího koloritu
Staré štoly lákají hlavně
mládež - ale nic nového se
zde objevit nedá
Štola s vyraženými okny
do lomu vypadá jako galerie

Vchody do podzemí
mohou být malé
a nenápadnéVoda láká, ale cesta
dolů je pro nezkušené
nebezpečnáV místech nebezpečí závalu
jsou stěny štol zpevněné,
ale stáří několika desítek let
je znát
Fotografie Pavel Semotám


Amerika se oblast jmenuje ne proto, že staré lomy připomínají kaňony z filmů o Divokém západu, nebo proto, že se zde natáčel film Limonádový Joe (a hodně filmů dalších). Důvod je mnohem prozaičtější - vápenec se zde těžil "americkým" systémem - vybudovala se štola, prorazil otvor na povrch a těžený kámen pak padal přímo na vozíky ve štole. Po ukončení těžby zbyly lomy, ve kterých je nádherně čistá hluboká voda, a systém starých štol. Přezimují tam i netopýři, je zde i několik zajímavých, ale malých jeskyní.

Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkách
okres Beroun

Naučné stezky v okresu Beroun:  

Brdatka - Talichovo údolí
Geologická stezka
Karlštejn
Koukolova hora - Kotýz
Svatojánský okruh
Vodácká naučná stezka Berounka (též v okrese Rakovník)
Zlatý kůň

Další zajímavosti:
Amerika
Solvayovy lomy
Z letadla
Stradonická rokle
Stradonické hradiště