Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené

PŘIPRAVOVANÉ STEZKY


Naučná stezka Okres
Kraj
Začátek
Konec
km
zastávky

Kostelecká lesácká naučná
stezka

Praha - východ

Středočeský

Kostelec nad Černými lesy, křižovatka ulic Lázeňská
a Poustka (na okraji městské zástavby)

Kostelec n. Č. l. - silnice
směr Přehvozdí

3.5 km

14


Loučeňsko

Nymburk

Středočeský

Loučeň, počátek březové aleje naproti hlavnímu vchodu do zámeckého parku

Loučeň, zámecký park

3.6 km

10


U pustého rybníka (dymokury - Pustý)

Nymburk

Středočeský

Pustý rybník - hráz (silnice č. 32 Poděbrady-Jičín nedaleko obce Dymokury

Jakubský rybník - hráz

2 km

7


Klokočná

Vojkov (mezi Říčany a Mukařovem), počátek žluté turistické značky na silnici Praha-Kutná Hora (nedaleko zastávky BUS PID "Tehovec,Vojkov")

les u obce Klokočná (bez konkrétního místa ukončení)

Kostelec nad Černými lesy, křižovatka ulic Lázeňská
a Poustka (na okraji městské zástavby)

Kostelec n. Č. l. - silnice
směr Přehvozdí

5 km

13


Levý Hradec

Praha - západ

Středočeský

Levý Hradec, otočka autobusu MHD (křižovatka ulic Komenského a Levohradecká)

hradiště Levý Hradec, nad údolím Vltavy za hřbitovem u kostela sv. Klimenta

800 m

8


Skupice - Labe

Nymburk

Středočeský

Poděbrady, na břehu Labe pod zámkem, u přístaviště parníků

Poděbrady, na břehu Labe pod zámkem, u přístaviště parníků

3
km

9


Voděradské bučiny

Praha - východ

Středočeský

JEVANY - Jevanský rybník (konec hráze),

JEVANY - Jevanský rybník (konec hráze)

8 km

12


Konopišťský park

Benešov

Středočeský

Benešov - u vstupu do parku

Benešov - u vstupu do parku

6,9 km

12


Louštín

Rakovník

Středočeský

U hájovny

8 km

12
Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Připravované stezkyO nauèných stezkách