Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené

OBECNĚ

Naučné stezky seznamují veřejnost s nejzajímavějšími místy.

Prosíme, chovejte se při jejich návštěvě jako slušní lidé.

Naučné stezky jsou oblíbeným prostředkem šíření informací. K jejich největším výhodám patří seznámení návštěvníků s ucelenými částmi přírody, historie a krajiny. Zapomíná se však na nevýhody naučných stezek. Jednou vytvořená stezka se jen velmi obtížně mění, informační panely jsou drahé, špatně odolávají povětrnostním vlivům a už vůbec ne vandalům. Pokud Vás zajímají některé informace, nezbývá Vám zpravidla jiná možnost, než si je opsat z panelu. K naučným stezkám se často vydávají i průvodci. Tyto publikace mají obdobné problémy jako samotné naučné stezky - obtížně se aktualizují, jsou v každém případě ztrátové a je problém s jejich distribucí.

V této první fázi projektu se snažíme o zmapování naučných stezek, výsledkem je stručná charakteristika a orientační mapka začátku každé stezky. Další údaje doplňujeme postupně. Kolik asi je naučných stezek v České republice, se nám nepodařilo zjistit. Odhadujeme, že by jich mohlo být kolem 300 (na konci dubna 2002 jsme měli alespoň orientačně zjištěnou existenci 271 stezek). Z toho však po některých zbývají špatně rozeznatelné značky na stromech. Některé nejzajímavější bychom rádi obnovili alespoň v internetové podobě.

Cílem je následné zpracování naučných stezek jednotným způsobem - každá stezka by měla svoje samostatné stránky. V této fázi je k dispozici přehled zjištěných naučných stezek. O řadě dalších víme, nebo alespoň jejich existenci s dostatečnou pravděpodobností předpokládáme. V další fázi projektu budou podle možností stezky zpracovány jednotným způsobem - stránky, prezentace a průvodce v textovém souboru, kterého si můžete vytisknout. Prezentaci připravujeme i v komprimované podobě. Školy tak mohou snadno získat výukový materiál. Stezky takto zpracované v tabulkách označujeme světle žlutým podkladem. Vlastní odkaz je pod ikonou počítače. Vybudování naučné stezky není levná záležitost. Nákladná je i následná údržba. Na konci roku 2000 stálo vybudování průměrné naučné stezky 500 000 Kč (a příslušný okresní úřad o ní nic neví). Naše naučné stezky by tak měly hodnotu (bez vložené údržby) 150 000 000 Kč. Jejich význam však rozhodně není měřitelný cenou. Řada naučných stezek má natolik poškozené značení a zničené panely, že vlastně není funkční. Přehled naučných stezek v České republice není veřejnosti přístupný (pravděpodobně vůbec neexistuje).
V této první fázi projektu se snažíme o zmapování naučných stezek, výsledkem je stručná charakteristika a orientační mapka začátku každé stezky. Další údaje doplňujeme postupně. Kolik asi je naučných stezek v České republice, se nám nepodařilo zjistit. Odhadujeme, že by jich mohlo být kolem 300 (na konci dubna 2002 jsme měli alespoň orientačně zjištěnou existenci 271 stezek). Z toho však po některých zbývají špatně rozeznatelné značky na stromech. Některé nejzajímavější bychom rádi obnovili alespoň v internetové podobě.

Do těchto stránek zařazujeme formou odkazů i naučné stezky, které jsme sami nezpracovali. Nejsou ovšem doplněny prezentací stezky a průvodcem k vytištění. Poskytují však v současnosti nejkomplexnější informace o jednotlivých stezkách. Označujeme je v tabulkách světle modrým podkladem. Odkaz je opět reprezentován ikonou počítače.

Seznam naučných stezek Vám umožní vybrat si podle Vašeho zájmu. Stezky jsou tříděny podle různých kritérií. Stezky podle typu Vám zobrazí pouze stezky pro pěší, cyklisty, vodáky nebo vhodné pro lyžaře. V rubrice Okresy je seznam všech stezek, které se podařilo zjistit.. Značení cest v terénu je uvedeno, jeho stav však nekontrolujeme. V každém případě je vhodné opatřit si turistickou mapu příslušné oblasti. Některé naučné stezky existují pouze v internetové podobě a v terénu nejsou vůbec vyznačeny.

V roce 1982 vydala Česká spořitelna brožurku Učebny pod širým nebem - Stručný průvodce po naučných stezkách státní ochrany přírody v ČSR. Bylo v ní stručně zpracováno 60 naučných stezek. Novější přehled chybí. Náklady na vybudování stezek byly velké, stejně jako na jejich údržbu. Doufáme, že naše stránky pomohou nakonec i ke zlevnění údržby a hlavně k lepšímu využívání naučných stezek.
Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Připravované stezkyO nauèných stezkách