Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Ostrov


Začátek Nymburk - ostrov
Konec Nymburk - ostrov
Délka 1 km
Počet zastávek 20
Zaměření stromy
Typ stezky pro pěší
Náročnost lehký terén
Doba prohlídky 1 hodina
Značení tabule u stromů v parku, trasa neznačena
Průvodce
Doba návštěvy

neomezeno

Mapa
Poznámky
Správce stezky
Stav stezky částečně poškozena
Kontrola
Kraj Středočeský
Okres Nymburk
Pověřená obec Nymburk
CHKO nebo NP
www stránky www.nymburk-info.cz/turinfo/Pri/Ostrov/str1.html

Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Nymburk

Naučné stezky v okresu Nymburk:  

Lysá nad Labem
- Čelákovice
Loučeňsko
Skupice
Ostrov