Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Louštín


Začátek Hájovna Lužná (značeno od nádraží Lužná u Rakovníka)
Konec Hájovna Lužná
Délka 4 a 6 km
Počet zastávek 12
Zaměření lesní hospodářství
Typ stezky pro pěší, cyklisty
Náročnost střední
Doba prohlídky 2 hodiny
Značení speciální značky a orientační tabule
Průvodce lze získat v pokladně Koněpruských jeskyní
Doba návštěvy bez omezení
Mapa Okolí Prahy
Poznámky nepřehledná
Správce stezky Lesy ČR
Stav stezky dobrý
Kontrola 5. 3. 2004
Kraj Středočeský
Okres Rakovník
Pověřená obec
CHKO nebo NP
www stránky
Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Rakovník

Naučné stezky v okresu Rakovník:  

Brdatka
Jesenicko
Kamenné řady u Kounova
Louštín
Novostrašecko
Školní naučná stezka Křivoklát
Vodácká naučná stezka Berounka (též v okrese Beroun)
Vyhlídková stezka Křivoklát
U Eremita

Další zajímavosti:  

Přírodní park Džbán
Lánská obora